TEORĒTISKI PRAKTISKS SEMINĀRS: MUSKUĻU ANATOMIJA

Pieteikties

86 + 4 =
06.04.2023. 20:19

2023.gada 25.aprīlī Latvijas Treneru tālākizglītības centrs organizē teorētiski praktisku semināru sporta speciālistiem “MUSKUĻU ANATOMIJA”.

Semināra teorētiskajā daļā tiks skaidrota muskuļu anatomiskā lokalizācija, muskuļu kontrakciju veidi, iespējamās locītavu kustības un kustību amplitūda lielajās locītavās, kā arī kustību plaknes.

Savukārt semināra praktiskajā daļā tiks demonstrēti vingrinājumi, lai veidotu izpratni par to, kuri muskuļi konkrētajā vingrinājumā stiepjas un kuri saīsinās, kurās locītavās nepieciešama mobilitāte, lai vingrinājumu izpildītu korekti. Tiks veidota izpratne par to, kā trenēt konkrētus muskuļus dažādās pozīcijās.

Teorētiski praktisko semināru “Muskuļu anatomija” vadīs sertificēta fizioterapeite Agita Zariņa. Sertifikātu ieguvusi 2014.gadā, pašlaik studē Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas fakultātes studiju programmā “Medicīna” 6.kursā, lai šogad iegūtu ārsta grādu. Savā ikdienas darbā specializējas traumatoloģijā un ortopēdijā.

Seminārs notiks: 2023.gada 25.aprīlī, plkst.10.00, Graudu ielā 68, Rīgā (Biznesa augstskolā “Turība”).

Dalības maksa: 45 euro

Dalībnieki saņems apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 8 stundu apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

Pieteikšanās: līdz 2023.gada 24.aprīlim.

Uz tikšanos seminārā!

«« Atgriezties