TEORĒTISKI PRAKTISKS SEMINĀRS: RADOŠUMS SPORTA TRENIŅĀ

25.02.2019. 16:07

21.gadsimta informācijas pārbagātība, interneta tehnoloģiju ātrums un iespējas, ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē bērnu un jauniešu motivāciju nodarboties ar sportu un sasniegt pēc iespējas augstākas virsotnes. Tas nozīmē arī to, ka trenerim ir jābūt soli priekšā modernajām tehnoloģijām un jābūt izcili radošam, lai noturētu bērnu un jauniešu interesi. Kā parāda pētījumi – ļoti būtiski atšķiras Z un & paaudzes (bērni un jaunieši), Y paaudzes (vecāki) un X paaudzes (treneri) vērtības, tikumi, trenēšanas paradumi. Tāpēc kvalitatīva treniņu procesa nodrošināšanai ir nepieciešams radošums un klasisko paņēmienu pielietošanas improvizācija atbilstoši bērnu un jauniešu vēlmēm, interesēm un vecumposma īpatnībām.

Seminārs notiks: 2019.gada 14.martā, plkst.10.00, LSPA (Brīvības 333).

Semināra programmā paredzēta teorētiskā un praktiskā nodarbība.

Semināra mērķauditorija – individuālo sporta veidu un sporta spēļu bērnu un jauniešu treneri.

Teorētiskajā daļā tiks skaidrota un veidota padziļināta izpratne par fizioloģijas – sporta treniņu teorijas – psiholoģijas un filozofijas teoriju mijsakarībām radoša treniņu procesa veidošanā. Savukārt praktiskajā daļā tiks demonstrēti praktiski un radoši vingrinājumu un kustību rotaļas jēgpilna treniņu procesa realizācijai un  fizisko spēju sekmēšanai.

Semināru vadīs Inta Bula – Biteniece – pedagoģijas zinātņu doktore, monogrāfijas “Sporta pedagoģija vakar,  šodien, rīt” līdzautore.

Pieteikšanās: Atvainojiet, brīvu vietu vairs nav.

Dalības maksa: 35 euro

Dalībnieki saņems apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 8 stundu apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

 

 

 

 

«« Atgriezties