LEKTORI

  

U Gravitis

PROF. ULDIS GRĀVĪTIS

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesors un vadošais pētnieks, bijušais Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors. Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs. Pedagoģijas doktors, kā arī pedagoģijas zinātņu kandidāts. Visu savu darba mūžu veltījis sportam. Bijis basketbola treneris. Aktīvi darbojas zinātnes attīstības un pārvaldes jomā. Ir Latvijas Zinātnieku savienības Valdes priekšsēdētājs. Šobrīd strādā arī par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas centra vadītāju. 

 

A Abele

PROF. AGITA ĀBELE

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes profesore Teorijas katedrā. Latvijas Universitātes pedagoģijas maģistra un doktora grāds. "Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas" dibinātāja un valdes locekle. No 2000.g. ISU (International Skating Union) akreditētā starptautiskā tiesnese daiļslidošanā. Sertificēta A kategorijas daiļslidošanas trenere. Latvijas Augstskolu sporta savienības prezidente, Latvijas Sporta federāciju padomes valdes locekle un sertifikācijas atzinumu komisijas priekšsēdētāja. Grāmatu "Vispārīgā psiholoģija", "Sporta psiholoģija" autore.

 

A Fernate

PROF. ANDRA FERNĀTE

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju prorektore. Šobrīd asociētā profesore Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedrā. Absolvējusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes pedagoģijas doktora studiju programmu un ieguvusi pedagoģijas doktoru. 58 zinātniskās publikācijas (zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, t.sk. mācību grāmatas, ziņojumi un referāti konferencēs).
 

LĪGA VAINORE

LĪGA VAINORE

Praktizējoša sertificēta fizioterapeite.  Fizioterapeita grādu ieguvusi Rīgas Stradiņa Universitātē. Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā iegūts maģistra grāds sporta zinātnē. Vairākus gadus bijusi anatomijas lektore Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas katedrā.
 

U Ciematnieks

UĢIS CIEMATNIEKS

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas un Rīgas Stradiņu universitātes docents, lasa lekcijas un vada nodarbības sporta teorijā, treniņu teorijā, metodikā un smagatlētikā. Pedagoģijas doktora grāds sporta zinātnē. Latvijas Pauerliftinga federācijas valdes loceklis un izglītības komitejas vadītājs. 

  

  

 A Bremanis

DR. ANDIS BRĒMANIS 

Dietologs un Latvijas Diētas ārstu asociācijas priekšsēdētājs. Absolvējis Rīgas Medicīnas institūtu 1984. gadā. Papildus specializācija dietoloģijā Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas ZPI no 1987.-1989. gadam. Sniedz konsultācijas uztura jautājumos dažādu slimību gadījumos – svara problēmas, gremošanas orgānu slimības, paaugstināts asinsspiediens, holesterīna vielmaiņas traucējumi, cukura diabēts u.c. Darbavieta: Rīgas Stradiņa universitāte, Uztura laboratorija.

 

I Pontaga

PROF. INESE PONTAGA

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Anatomijas, fizioloģijas un bioķīmijas katedras vadītāja un profesore. Medicīnas doktore. 10 gadus strādājusi par ārsti Rīgas 2.slimnīcas Iekšķīgo slimību nodaļā. Eiropas Biomehānikas biedrības aktīva biedre kopš 1996.gada, Eiropas Sporta zinātnes koledžas biedre, Latvijas Zinātnes padomes eksperte Sporta teorijas un vēstures nozarē. 
 

Normunds Varpa

NORMUNDS VĀRPA

Bakalaura grāds fizioterapijā, profesionālais maģistra grāds sporta zinātnē ar kvalifikāciju “Vispārējās fiziskās sagatavotības vecākais treneris”. Šobrīd studē sporta zinātni doktorantūrā. Strādā gan kā fizioterapeits, gan kā fiziskās sagatavotības treneris ar dažāda veida un līmeņa sportistiem. Piecus gadus LSPA vieslektors. Savā privātpraksē konsultē pacientus un dažāda līmeņa sportistus ar cilvēka veselību saistītos jautājumos. Vairāku zinātnisko publikāciju autors. 
 

Guna Knipse

PROF. GUNDEGA KNIPŠE

Latvijas Universitātes Anatomijas un histoloģijas katedras vadītāja un profesore. Speciāliste normālajā, funkcionālajā un reģionālajā anatomijā, sporta morfoloģijā, statiskajā un dinamiskajā anatomijā, vecumposmu morfoloģijā. Latvijas Profesoru asociācijas biedre, Ņujorkas ZA locekle, Eiropas Sporta zinātnes koledžas locekle, ESF eksperte Latvijas starpaugstskolu maģistru studiju programmai uzturzinātnē.
 

J Smiltina

JURITA SMILTIŅA

Praktizējoša sporta psiholoģe. Ieguvusi maģistra grādu sociālajā psiholoģijā, psihodinamiskās psihoterapijas un smilšu spēļu terapijas izglītību, studē Daugavpils Universitātes sociālās psiholoģijas doktorantūrā. LSPA Fizioterapijas katedras vieslektore. Strādā savā privātpraksē ar pieaugušajiem un bērniem.