KĻŪSTI PAR TRENAŽIERU ZĀLES TRENERI KOPĀ AR ALEKSANDRU ČUPRIKU!

Pieteikties

84 + 4 =
05.07.2016. 18:20

Ja Tu vēlies iegūt trenera prasmes fitnesā, par to, kā vadīt nodarbības trenažieru zālē – un vēlies kļūt par sertificētu un profesionālu treneri – nāc pie mums mācīties! Latvijas Treneru tālākizglītības centrs sadarbībā ar treneri Aleksandru Čupriku piedāvā Jums apgūt fitnesa trenera praktisko apmācību programmu trenažieru zālē.

Mācību sākums: 2017.gada 13.janvārī;

Mācību ilgums: 6 mēneši;

Mācību laiks: piektdienas un sestdienas. Teorētiskās lekcijas plkst. 10.00–16:00 (piektdienās un sestdienās) un praktiskās nodarbības plkst.16.00 – 18.30 (piektdienās);

Mācību maksa: 900 EUR (mācību maksu var dalīt vairākos maksājumos (līdz 6) – kopējā summa nemainās);

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība;

Mācību norises vieta: Brīvības gatve 333, Rīga (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija);

Mācību forma: teorētiskās lekcijas un praktiskās nodarbības;

Mācību noslēgums: 2017.gada jūnijs.

Studiju programmā:

1. Vispārējie sporta teorijas studiju kursi:

 • Anatomija;
 • Sporta fizioloģija;
 • Sporta psiholoģija;
 • Sporta pedagoģija;
 • Sporta treniņu teorija;
 • Sporta medicīna;
 • Sportistu uzturs;
 • Trenera gada plāna izstrāde fitnesā.

2. Praktisko nodarbību trenažieru zālē saturs:

 • teorētiski-metodiskais pamatojums, tehniskais izpildījums un rekomendācijas vingrinājumiem ar personīgo ķermeņa svaru, brīviem atsvariem, svara stieni un trenažieriem;
 • dažādu muskuļu grupu attīstīšanas vingrinājumi un dinamiskā anatomija;
 • vingrinājumu kopuma (individuālo treniņu programmu) sastādīšana atbilstoši vecumam un sagatavotībai, fizisko īpašību un muskulatūras attīstīšanai;
 • vispusīgās fiziskās sagatavotības un spēka īpašību dažādu izpausmes formu attīstīšanas metodes, intensitātes un apjoma dozēšana;
 • vingrinājumu mācīšanas posmi atkarībā no vingrinājumu sarežģītības pakāpes;
 • vingrinājumu iekļaušana treniņu procesā atbilstoši mērķiem un uzdevumiem.

Mācoties pie mums, Jūs:

 • iegūsiet zināšanas no labākajiem sporta nozares teorētiķiem un praktiķiem;
 • saņemsiet katras lekcijas prezentācijas un izdales materiālus;
 • varēsiet piekļūt mācību materiāliem, vērtējumiem un veiktajiem maksājumiem elektroniski –  izglītības vadības sistēmā;
 • varēsiet brīvi izmantot plašu sporta zinātnes bibliotēku;
 • iegūsiet prasmes plānot un izstrādāt treniņu gada plānus, novērtēt audzēkņu sagatavotību, izstrādāt sagatavotībai atbilstošus vingrinājumus, kas nodrošina efektīvu iedarbību, attīstīt sporta veidam nepieciešamās fiziskās īpašības u.c.;
 • iegūsiet jaunus kontaktus, kas noderēs trenera darbā;
 • ērti nokļūsiet uz mācībām, jo atrodamies vietā, kur ērti piekļūt gan ar sabiedrisko, gan ar privāto transportu;
 • absolvējot mācības saņemsiet apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, kas nepieciešama, lai kārtotu C kategorijas eksāmenu un kļūtu par sertificētu treneri.

 Pieteikšanās mācībām: līdz 2017.gada 11.janvārim, aizpildot blakus esošo elektronisko pieteikuma formu un norādot sporta veidu – fitness trenažieru zālē.

Kontakti uzziņām: birojs@treneruizglitiba.lv, 67556734, 26102413.

LTTC_AC.jpg

«« Atgriezties